( )

A                                                   

Coo

1

Am ' Dm ' E ' Am ' Dm 'E

Coo ycoe yyoc eceo ooy o c opee ae

'Am

ecey.

pe

Am ' Dm 'G 'C 'Am 'Dm E Am

a-a-a-a, a-a-a, a-a-a-a, a-a-a.

2

o ec yoe a@@c a eceo ooy o c opee ae ecey.

pe

3

o ye caa aee eceo ooy o c opee ae ecey.

pe

4

o ye cocey apee ceoy ooy o c opee ae ecey.

pe (poo)

5

o ye oap pco ecey oa c opee ae ecey.

pe

6

o ye peee a@@c a eceo ooy o c opee aea cey.

pe(eoo)

pe (cyep poo)