( )

A                                                   

Intro:C#,F#,A#m,F#,G#

ye1:

C# G#

E COEPEO E O EP

A#m F# A

OA PO O PAO A OEP

C# G#

CE A EC CEAC E OE AE POOAC

A#m F#

CE O E OCAOC OPAC A

H D

CA CAE A CO O E CPA

A G

EA COE EO A CP AA

H D

E PA CPE PA

A5 G5 F#5 E5 A5 G5 F#5 E5 D5 A5

OA E AA

pe:

C# G# A#m

COOE COOE EC O P

F#

E A OXO CPOE

ye2:

O COO O EP EEO

E CE O PE OAOO OEO

E AO APAC AA APAO

POE OA OXO COPOO - 3paa

pe.

AE-O C EC E PA A,E .

A - O P E A !!!!!!!